Polityka Prywatności

§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Jawex Małgorzata Kempińska sp. j. z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 25, zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym dla m.st Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000003734, posiadającą NIP: 657–023-33–71, REGON: 290056033, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
2. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.

§ 2
GROMADZONE DANE

1. Dane zbierane podczas rejestracji: adres email, imię, nazwisko, adres, dane firmy, numer telefonu.
2. Dane zbierane automatycznie: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki
3. Dane zbierane podczas kontaktu: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy

§ 3
CELE GROMADZENIA DANYCH

1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacji zamówień i marketingowych.
2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane tylko do odpowiedzi na Twoje pytania.

§ 4
UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych podmiotom trzecim.
2. Jawex Małgorzata Kempińska sp. j. może udostępnić Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
OCHRONA TWOICH DANYCH

1. Jawex Małgorzata Kempińska sp. j. będzie chronić dane zgromadzone na Twoim koncie zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
2. Twoje dane nie będą sprzedawane żadnym podmiotom trzecim.
3. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6
KWESTIE TECHNICZNE ORAZ PLIKI COOKIE

1. Na stronie oraz w systemie mailingowym są wykorzystywane pliki cookie.
2. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
3. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
4. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

§ 7
ZABEZPIECZENIE DANYCH

1. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

§ 8
ZMIANA DANYCH

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu w przypadkach wymienionych w w/w ustawie.
2. Jeżeli twoje dane osobowe lub dane firmy ulegną zmianie powinieneś powiadomić nas o tej zmianie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub mailowo na adres jawex@jawexmeble.pl.

§ 9
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
2. Zmiany będą publikowane na stronie firmy.

§ 10
KONTAKT

1. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności lub ochrony twoich danych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 41 366 40 09 lub mailowy na adres jawex@jawexmeble.pl.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.